Pediatrik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu

Çocuklarda doğum öncesinde veya sonrasında oluşan rahatsızlıkların tedavisini içeren, çocukların normal gelişimini devam ettirmesi ve fonksiyonel kapasitelerini artırmak amacıyla uygulanan tedavilerdir.

Cerebral Palsi (CP), skolyoz, Spina Bifida, brakial pleksus ,kas distrofileri ve doğumsal problemler pediatrik rahatsızlıkların en çok görülenidir.